เกี่ยวกับเรา

zayyes.xyz เจ้าของเดียวกับ zayyes.com (ปัจจุบันไม่ได้มีการอัพเดทเนื้อหาแล้ว) จึงเปิด zayyes.xyz มาใช้งานแทน เขียน blog เผยแพร่ข้อมูล รีวิว ความรู้ ความคิด ความคิดเห็นต่าง ๆ