test
 

ฟิตเนสปิด สวนสาธารณะก็ห้ามไป แล้วจะออกกำลังกายยังไงดี ออกกำลังกายที่บ้าน?

Started by Roonie10, April 03, 2020, 12:49:50 AM

Previous topic - Next topic

Roonie10

ทำได้แค่ ลุกนั่ง ดันพื้น สควอต อย่างนี้เหรอ ใครมีอะไรแนะนำบ้าง เผื่อให้ร่างกายไม่ย้วยไปซะก่อน ระหว่ารอฟิตเนสเปิด 😂