Author Topic: เมื่อไหร่ประเทศไทยจะพร้อมใช้รถ EV เต็มรูปแบบ อีกกี่ปี 5 ปี 10 ปี?  (Read 357 times)

Number04

  • Newbie
  • *
  • Posts: 8
    • View Profile
เห็นตอนนี้หลายเจ้าเริ่มทำตลาดแล้ว ทั้ง Nissan / MG / Mini Cooper คิดว่าเมื่อไหร่จะแพร่หลาย และมีสถานีชาร์ตแบบครบถ้วน ไร้กังวล และคนส่วนใหญ่ใช้ EV เป็นพาหนะหลัก ?