Search results

  1. P

    รีวิวนาฬิกา Seiko SPB155J1 เทียบกับ Rolex Explorer มีความคล้ายกันมาก

    สวยทั้งสองตัว ราคาต่างกันลิบ มีภาพเทียบกันให้ดู น่าสนใจ
  2. P

    ที่ไหนรับสแกนหนังสือเป็น pdf บ้างครับ อยากสแกนหนังสือเก่า ๆ

    อยากสแกนหนังสือเก่า ๆ เก็บไว้เป็น pdf เก็บไฟล์ไว้เป็น E-Book ไม่ต้องห่วงเล่มจริงจะสูญหาย เพราะบางเล่มไม่มีพิมพ์ใหม่ขายแล้ว มีที่ไหนรับสแกนบ้าง และราคาต่อหน้า หรือต่อเล่ม ประมาณเท่าไหร่ครับ
Top