แปลเนื้อเพลง

  1. A

    แปลเนื้อเพลง Dance Monkey - Tones and I

    แปลเนื้อเพลง: Dance Monkey ศิลปิน: Tones and I They say oh my god I see the way you shine Take your hand, my dear, and place them both in mine You know you stopped me dead while I was passing by And now I beg to see you dance just one more time [แปล] เขาบอกว่า โอ้พระเจ้า ฉันเห็นเธอฉายแวว...
Top