เศรษฐศาสตร์

  1. A

    ประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) คืออะไร แบบง่าย ๆ

    ประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) คืออะไร แบบง่าย ๆ ประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) คืออะไร อธิบายแบบง่าย ๆ ก็คือ คนที่ผลิตของจำนวนเยอะ ๆ ก็จะได้เปรียบคนที่ผลิตน้อย ๆ โดยอาจจะได้ต้นทุนวัตถุดิบที่ถูกกว่า เครื่องจักรเครื่องใหญ่กว่า ใช้เวลาผลิตน้อยกว่า ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า...
Top