หมา

  1. R

    แมวสามารถยิ้มได้หรือไม่

    เห็นหมาบางตัว ทำหน้าเหมือนยิ้มตลอดเวลา แต่แมว เหมือนจะไม่แสดงหน้ายิ้มเลย จึงอยากทราบว่า แมวยิ้มได้หรือไม่
Top