mazda

  1. R

    Mazda แพ้คดีฟ้องลูกค้า ในประเทศไทย

    ผลเพิ่งออกเมื่อวันก่อน ปรากฎว่า ศาลตัดสินให้ Mazda แพ้นะครับ ที่ฟ้องลูกค้า ฟังรายละเอียดได้ที่นี่ ปล. ถึงฎีกา คดีเป็นอันสิ้นสุดแล้วครับ ไม่มีอุทธรณ์ต่อ
Top