nissan kicks

  1. A

    เปิดราคาแล้ว Nissan Kicks 2020 ขุมพลัง E-Power ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 1 ล้านบาท!

    Nissan Kicks E-Power คืออะไร E-Power คือเทคโนโลยีเครื่องยนต์ของ Nissan พัฒนาสำเร็จในปี 2549 ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาความไม่พร้อมของสถานีชาร์ตสำหรับรถ EV ในแต่ละประเทศทั่วโลก โดยใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็ก (1 ลิตร) ปั่นไฟไปเก็บไว้ในแบตเตอร์รี่ขนาดเล็ก เพื่อเป็นพลังงานให้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนรถ...
Top