สินเชื่อบ้าน

  1. A

    เคล็ดลับการผ่อนบ้าน,คอนโด ให้หมดเร็ว แบบไม่เหนื่อย ไม้ท้อ

    เมื่อถึงวัยที่เราต้องมีบ้าน หรือคอนโด เป็นของตัวเอง การกู้เงินธนาคาร มาซื้อบ้าน ซื้อรถ ก็เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาให้ละเอียด ทั้งเงื่อนไข และเทคนิค เคล็ดลับการผ่อนบ้านอย่างไร ให้หมดเร็ว โปะเพิ่ม 10% ทุกเดือน การโปะเพิ่มเข้าไปอีก 10% ในยอดที่จ่ายทุกเดือน ทำให้เงินต้นในการกู้บ้านค่อย ๆ ลดลง...
Top