starbucks

  1. A

    Starbucks ออกโปรโมชั่นเมนูปั่น 120 บาท คุ้ม!!

    ช่วงโควิด-19 ระบาดนี้ ร้านอาหารไหนยังเปิดก็ขายดี แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ ว่าอาหารเครื่องดื่มในห้าง ก็คงยอดขายไม่เหมือนเดิม เพราะคนมีรายได้น้อยลง บางคนต้องหยุดงาน หรือตกงานกันไปเลย คนไม่มาเดินห้าง เพราะเปิดแค่โซนซุปเปอร์เก็ต พวกร้านค้า บริการในห้างก็ต้องหยุดหมด เหตุผลหลาย ๆ อย่างนี้ จึงทำให้...
Top