วัคซีน

  1. R

    เปิดราคาแล้ว วัคซีนซิโนฟาร์ม โดสละ 900 บาท

    UPDATE : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ไป 3 แสนโดส - ราคา 900 บาท/โดส ไม่รวมค่าฉีด - มีเอกชน 6,000 ราย สั่งจองมา ให้ตามลำดับและปริมาณการจอง - 8 มิ.ย. สรุปแผนการกระจาย - ล็อตต่อไปจะประเมินอีกครั้ง - เริ่มฉีดสัปดาห์สุดท้ายของ มิ.ย. ที่มา...
  2. R

    วิธีลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่เซเว่น (7-11) สำหรับชาว กทม.

    สำหรับคนที่สนใจลงทะเบียนฉีดวัคซีน ที่ 7-11 มีหลักเกณฑ์ และขั้นตอน ดังนี้ วิธีลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่เซเว่น (7-11) สำหรับชาว กทม.
Top