วง lกฮ.

 1. A

  คอร์ดเพลง เสร็จแล้ว - วง Lกฮ. (แอลกอฮอล์)

  คอร์ดเพลง เสร็จแล้ว - วง Lกฮ. (แอลกอฮอล์)
 2. A

  คอร์ดเพลง โหบ้เด็กเก่า - วง Lกฮ. (แอลกอฮอล์)

  คอร์ดเพลง โหบ้เด็กเก่า - วง Lกฮ. (แอลกอฮอล์)
 3. A

  คอร์ดเพลง ข้างหลัง - วง Lกฮ. (แอลกอฮอล์)

  คอร์ดเพลง ข้างหลัง - วง Lกฮ. (แอลกอฮอล์)
 4. A

  คอร์ดเพลง ถุงยาง - วง Lกฮ.

  คอร์ดเพลง ถุงยาง - วง Lกฮ.
 5. A

  คอร์ดเพลง ทับไม่ร้อง ท้องไม่รับ - วง Lกฮ.

  คอร์ดเพลง ทับไม่ร้อง ท้องไม่รับ - วง Lกฮ.
 6. A

  คอร์ดเพลง ฟันแล้วทิ้งผู้หญิงก็ทำได้ - วง Lกฮ.

  คอร์ดเพลง ฟันแล้วทิ้งผู้หญิงก็ทำได้ - วง Lกฮ.
Top