GDP ไทย ปี 2021 ไตรมาส 1ติดลบ -2.6%

Snow

Member
สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาส 1/64 ลดลง 2.6% ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลง 4.2% ในไตรมาส 4/63 โดยการผลิตในภาคเกษตรขยายตัวต่อเนื่อง และภาคนอกเกษตรปรับตัวดีขึ้น การลงทุนในประเทศเร่งตัวขึ้น การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาลขยายตัวต่อเนื่อง การส่งออกสินค้าปรับตัวดีขึ้น ส่วนรายรับจากบริการต่างประเทศยังคงลดลง อย่างไรก็ตาม การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เริ่มขึ้นในช่วงปลายปี 63 ส่งผลกระทบให้การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชนกลับมาลดลงอีกครั้ง


โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 พ.ค. 64)
 
Top