หุ้น ZMICO เปลี่ยนชื่อตัวย่อเป็น XPG แล้ว พร้อมร่วมทุน SIRI และ ผถห. ใหญ่ KTC

Snow

Member
รายชื่อผู้ถือหุ้น ก่อนปรับโครงสร้าง
9AlLlxS.png


หลังปรับโครงสร้าง บมจ.แสนสิริ (SIRI) ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ที่ 403 ล้านหุ้น
นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา (ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ของ KTC) ถือ 363 ล้านหุ้น
และ บริษัทวิริยะประกันภัย ถือ 263 ล้านหุ้น

หลังจากนี้ บริษัทจะพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ ขยายการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอล ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจจัดการกองทุน
 
Top