ค่าบำรุงรักษา Nissan March ตั้งแต่เข้าศูนย์ครั้งแรก จนถึงหมดประกัน 5 ปี แต่ละครั้งต้องจ่ายเท่าไหร่

ค่าบำรุงรักษา Nissan March ตั้งแต่เข้าศูนย์ครั้งแรก จนถึงหมดประกัน 5 ปี แต่ละครั้งต้องจ่ายเท่าไหร่

Yg44X26.png

Nissan March ขายในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2010​

ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ Nissan ประเทศไทย ค่าบริการค่าแรง ค่าของเหลว ในแต่ละครั้ง ในการเข้าศูนย์บริการ ของรถยนต์ Nissan March มีดังนี้

เช็คระยะ 10,000 กิโลเมตร (รถ 6 เดือน)
– ค่าบริการ 1,095 บาท

เช็คระยะ 20,000 กิโลเมตร (รถ 1 ปี)
– ค่าบริการ 1,095 บาท

เช็คระยะ 30,000 กิโลเมตร (รถ 1 ปี 6 เดือน)
– ค่าบริการ 1,095 บาท

เช็คระยะ 40,000 กิโลเมตร (รถ 2 ปี)
– ค่าบริการ 1,625 บาท

เช็คระยะ 50,000 กิโลเมตร (รถ 2 ปี 6 เดือน)
– ค่าบริการ 1,095 บาท

เช็คระยะ 60,000 กิโลเมตร (รถ 3 ปี)
– ค่าบริการ 1,845 บาท

เช็คระยะ 70,000 กิโลเมตร (รถ 3 ปี 6 เดือน)
– ค่าบริการ 1,845 บาท

เช็คระยะ 80,000 กิโลเมตร (รถ 4 ปี)
– ค่าบริการ 2,775 บาท

เช็คระยะ 90,000 กิโลเมตร (รถ 4 ปี 6 เดือน)
– ค่าบริการ 1,845 บาท

เช็คระยะ 100,000 กิโลเมตร (รถ 5 ปี)
– ค่าบริการ 4,345 บาท

รวม 3 ปี ในระยะประกัน เสียค่าบำรุงรักษารวม 7,850 บาท
รวม 5 ปี ในระยะประกัน เสียค่าบำรุงรักษารวม 18,660 บาท

ท่านผู้อ่านที่ใช้ Nissan March สามารถเซฟภาพด้านล่างนี้ไว้ใช้อ้างอิงกับศูนย์บริการใกล้บ้านท่านได้เลย ถ้าหากเกินกว่านี้มาก ๆ สามารถแจ้งนิสสัน ประเทศไทยเพื่อด้วยสอบความถูกต้องได้

TFOfDpS.jpg

ค่าบำรุงรักษา Nissan March ในการเข้าศูนย์บริการในแต่ละครั้ง​
 
Top