เครื่อง NH35 กับเครื่อง 4R35 ของ Seiko เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับ

Snow

Member
NH35 กับ 4R35 คือตัวเดียวกันครับ แต่ NH35 จะผลิตขายให้บริษัทอื่นนำไปใช้ ส่วน 4R35 จะใช้กับนาฬิกา Seiko ระดับกลาง ๆ
 
Top