วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น โดย กวี ชูกิจเกษม

Rooney10

Member
การประเมินมูลค่าหุ้น คือการหาว่า ที่จริงแล้ว หุ้นตัวหนึ่งที่เราสนใจ มีมูลค่าที่แท้จริงอยู่ที่เท่าไหร่ การประเมินมูลค่าหุ้น ทำให้เราสามารถตัดสินใจลงทุนได้ถูกต้อง

 
Top