วิธีลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่เซเว่น (7-11) สำหรับชาว กทม.

Rooney10

Member
สำหรับคนที่สนใจลงทะเบียนฉีดวัคซีน ที่ 7-11 มีหลักเกณฑ์ และขั้นตอน ดังนี้

NJM8yeW.jpg

วิธีลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่เซเว่น (7-11) สำหรับชาว กทม.​
 
Top