เปิดราคาแล้ว วัคซีนซิโนฟาร์ม โดสละ 900 บาท

Rooney10

Member
Eo9r6Cf.jpg


UPDATE : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ไป 3 แสนโดส

- ราคา 900 บาท/โดส ไม่รวมค่าฉีด

- มีเอกชน 6,000 ราย สั่งจองมา ให้ตามลำดับและปริมาณการจอง

- 8 มิ.ย. สรุปแผนการกระจาย

- ล็อตต่อไปจะประเมินอีกครั้ง

- เริ่มฉีดสัปดาห์สุดท้ายของ มิ.ย.

ที่มา: https://www.prachachat.net/economy/news-684999
 
Top